Na základe kreditu MŠ SR otvárame rekvalifikačné kurzy:

 

 

Názov kurzu

Termín

Počet hodín

Cena

Forma záverečnej skúšky

Cukrár - cukrárka

20.02.2023

300

600,- EUR

Písomná, praktická, ústna

Kuchár - kuchárka

18.04.2023

500

900,- EUR

Písomná, praktická, ústna

Čašník, servírka

18.04.2023

500

900,- EUR

Písomná, praktická, ústna

Manikér - manikérka

07.03.2023

290

600,- EUR

Písomná, ústna a praktická

Pedikér - pedikérka

07.03.2023

290

500,- EUR

Písomná, ústna a praktická

Kozmetik - kozmetička

19.04.2023

450

900,- EUR

Písomná, ústna a praktická

Kaderník - kaderníčka

19.04.2023

450

900,- EUR

Písomná, ústna a praktická

Materiál, suroviny a záverečná skúška sú v cene kurzu !!!

 

 

Možnosť platby na 3 krát bez navýšenia !

PRIHLÁŠKA TU !!!
 

Prihlášky: osobne, telefonický, mailom

tel.: 0905 902 728, 0911 622 121, e-mail: anezkama@centrum.sk


Po ukončení rekvalifikačného kurzu získate kredit MŠ SR – Osvedčenie

 

 

Možnosť zorganizovania kurzu podľa individuálnych požiadaviek

pri minimálnom počte 6 účastníkov v Košiciach,

10 účastníkov vo Vašom meste.

CENA DOHODOU !!!